Techniki skutecznego copywritingu: model AIDA

by Sandra PRO
Maszyna

Model AIDA (Attention, Interest, Desire, Action) przedstawia sposób oddziaływania przekazu reklamowego (treści, grafiki, zdjęcia) na odbiorcę, biorąc pod uwagę psychologiczne podstawy jego działania. Składa się z czterech rodzajów reakcji, które w zamiarze następują kolejno po sobie.

A – Attention (Zwrócenie uwagi) – w pierwszym etapie celem jest skoncentrowanie uwagi klienta. Należy to zrobić za pomocą chwytliwego hasła lub sloganu reklamowego, tytułu czy nagłówka ( w zależności od typu przekazu). Warto tam umieścić już korzyści, ważne informacje na temat produktu/usługi, przedstawić USP czy ubrać wszystko w oryginalną formę.

I – Interest (Zainteresowanie) – chodzi o wzbudzenie zainteresowania i zachęcenie do zapoznania się z dalszą częścią reklamy. Na tym etapie wykorzystuje się do tego np. lead artykułu, podhasło, jakaś zajawka. Podobnie jak w przypadku zwrócenia uwagi, umieszcza się tam korzyści i najważniejsze informacje.

D- Desire (Pożądanie) – czyli wzbudzenie w kliencie chęci do skorzystania z oferty/produktu i przekazanie wartościowych informacji z punktu widzenia klienta. To treść najważniejsza, właściwa, najszersza. Aby osiągnąć ten cel, wykorzystuje się takie elementy, jak np., język korzyści czy też techniki NLP.

A – Action (Akcja) – ostatni etap ma na celu podjęcie akcji przez odbiorcę, czyli kupno produktu, skorzystanie z oferty, skontaktowanie się, zapisanie do newslettera itp. Pomocne okażą się takie formy przekazu jak hasła, komunikaty i przyciski (buttony). Przekaz powinien być przejrzysty i przekonujący w odbiorze.

Podobne artykuły

Zostaw komentarz

Strona używa ciasteczek, żeby lepiej dopasować optymalizować content. Akceptuje Więcej